Mer inbetalningar från gärningspersoner

Brottsoffermyndigheten har lyckats återkräva 35 miljoner kronor till staten från gärningspersoner under 2018. Det är en ökning med tre miljoner kronor jämfört med 2017. En bättre konjunktur i kombination med en genomgång av de skuldsattas avbetalningsplaner har troligen lett till det goda resultatet.

‒ De pengar som vi kräver tillbaka har Brottsoffermyndigheten betalat ut som statlig brottsskadeersättning till brottsoffer. Vårt mål är att gärningspersoner ska betala tillbaka det staten har betalat ut i deras ställe och på så sätt bidra till brottsoffers upprättelse, säger Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten.

 

Nästan alla kravärenden gäller personer som inte har någon betalningsförmåga när kraven sätts igång.

 

‒ Det kan ofta dröja ganska länge innan betalningar börjar komma in. Självklart blir det också enklare att påbörja en avbetalning när det är högkonjunktur och enklare att få arbete, säger Sten-Håkan Sidebo.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten

Telefon: 090-70 82 15

E-post: sten-hakan.sidebo@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2019-07-09
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå