Lärarhandledning till Rättegångsskolan

Fakta, informationskällor, lästips och diskussionsfrågor som kompletterar webbplatsen
Nu finns en lärarhandledning till Rättegångsskolan på webben och filmen Rättegången. Både lärarhandledningen och filmen finns fritt tillgängliga på Rättegångsskolans webbplats, www.rattegangsskolan.se.

Med hjälp av materialet kan man planera tre lektioner för att ge en koncentrerad, informativ och realistisk bild av hur en svensk rättegång går till.

Lärarhandledningen vänder sig till dem som möter ungdomar och unga vuxna, men materialet kan även fungera för en vuxen publik i utbildningssammanhang. Målgruppen är i första hand ungdomar 15-20 år.

I lärarhandledningen varvas fakta om rättegången med förslag på ytterligare informationskällor, lästips och diskussionsfrågor. Ett bra komplement till undervisningen är att använda det material som finns på webbplatsen Rättegångsskolan. Där finns animationer, foton, korta filmsekvenser, berättarröst och texter för att underlätta och förstärka lärandet.

Filmen Rättegången är en dramadokumentär som skildrar ett misshandelsmål i en tingsrätt. Både gärningspersonen och brottsoffret är unga.

Sammantaget ger materialet en god bild av det svenska rättssystemet och det ger också en generell brottsofferkunskap.

Länk till Lärarhandledningen i fulltext. Observera att den inte går att beställa, distribueras endast via nätet.
Senast uppdaterad:2015-09-14