Kampanj för webbplats om hot och hat

Brottsoffermyndigheten startar i dag en kampanj för webbplatsen tystnainte.se. Med kampanjen vill myndigheten uppmuntra utsatta personer i samhällsdebatten att polisanmäla brott och förmedla budskapet att det finns stöd och hjälp att få.

Webbplatsen tystnainte.se ger information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.

– De brott som drabbar personer som syns, hörs och engagerar sig i samhällsdebatten är inte bara ett hot mot de som blir utsatta, utan i förlängningen också ett hot mot vår demokrati, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Ska sprida information om webbplatsen

Brottsoffermyndigheten har tagit fram tystnainte.se på uppdrag av regeringen och myndigheten ska nu i ett nytt uppdrag från regeringen sprida information om webbplatsen.

– Vi kommer framför allt att sprida informationen digitalt via annonser på olika sociala medier och webbplatser. Utöver det kommer vi att arrangera webbsända föreläsningar för de som möter utsatta personer, berättar Karin Wikman, kommunikatör på Brottsoffermyndigheten.

VILL UPPMUNTRA FLER ATT POLISANMÄLA

Tystnainte.se ger bland annat information om vad som kan vara brottsligt, hur en polisanmälan går till och var det finns stöd och hjälp att få. En viktig del av webbplatsen – och för kampanjen – handlar om att uppmuntra fler utsatta att anmäla vad de varit med om och att förmedla att det finns stöd och hjälp att få.

– Det är så viktigt för vår demokrati att det offentliga samtalet inte tystnar. Vi hoppas att fler utsatta ska anmäla brottslighet och att de ska besöka tystnainte.se för att få reda på hur de kan få stöd, säger Annika Öster.

LÄNKAR

www.tystnainte.se
Tystna inte på Facebook
Tystna inte på Instagram

PRESSBILDER OCH FILMER

Pressbilder
Filmer

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:

Maria Königsson, projektledare
Telefon: 090–70 82 03

Karin Wikman, kommunikatör
Telefon: 090–70 82 79

OM REGERINGSUPPDRAGEN

Brottsoffermyndigheten fick 2017 i uppdrag från regeringen att fram material för att stödja personer som deltar i samhällsdebatten som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat. Resultatet av uppdraget blev webbplatsen tystnainte.se. Uppdraget redovisades till regeringen den 2 oktober 2019.
Läs mer om uppdraget.

Våren 2020 gav regeringen i uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida information om webbplatsen Tystna inte till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet. Den kampanj som nu påbörjas är en del av det uppdraget.
Läs uppdraget från regeringen (pdf-fil)

Senast uppdaterad:2020-10-12