Information om besök till Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan med hänsyn till situationen kring utbrottet av coronaviruset för närvarande inte ta emot oplanerade personliga besök.

Du kan ringa vår växel på telefonnummer 090–70 82 00 om du har behov av rådgivning eller behöver komma i kontakt med oss av andra anledningar.

Kontaktuppgifter för Brottsoffermyndigheten.

Senast uppdaterad:2020-03-11