Höjd ersättning vid oaktsam våldtäkt

En man utsatte en kvinna för oaktsam våldtäkt i september 2018. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 55 000 kronor. Brottsoffermyndigheten har beslutat om högre brottsskadeersättning än så i enlighet med ny praxis från Högsta domstolen.

Kvinnan och mannen hade bestämt att ses via en dejtingapp och vid dejten utsatte mannen kvinnan för brott. Han genomförde samlag och andra sexuella handlingar som är jämförbara med samlag med kvinnan som inte deltog frivilligt.

Tingsrätten ansåg att det var bevisat att mannen också insåg att det fanns en risk att kvinnan inte deltog frivilligt. Mannen dömdes för brottet oaktsam våldtäkt och att betala skadestånd till kvinnan med 55 000 kronor, varav 50 000 kronor för kränkning och 5 000 kronor för sveda och värk.

Kvinnan ansökte om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. I normala fall skulle Brottsoffermyndigheten ha gett samma belopp i ersättning som beloppet på det skadestånd som tingsrätten hade dömt ut. Men efter tingsrättens dom har det kommit ett nytt avgörande.

I december 2019 kom nämligen en dom från Högsta domstolen där frågan om skadestånd vid oaktsam våldtäkt behandlades. Schablonersättningen för kränkning vid en uppsåtlig våldtäkt uppgår för närvarande till 100 000 kronor. Högsta domstolen konstaterade i sitt avgörande  att en oaktsam våldtäkt är ett allvarligt angrepp på den utsattas sexuella integritet, men att det kan anses vara något mindre allvarligt än om våldtäkten är uppsåtlig. Därför bestämde Högsta domstolen schablonersättningen för medvetet oaktsam våldtäkt till 75 000 kronor. Medveten oaktsamhet innebär att mannen varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att kvinnan inte deltog frivilligt.

Högsta domstolen satte också skadeståndet för sveda och värk något lägre än för en uppsåtlig våldtäkt. Schablonersättningen för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt bestämdes till 10 000 kronor. Det motsvarar en akut sjuktid under fyra månader .

Med ledning av Högsta domstolens dom bestämde Brottsoffermyndigheten att kvinnan skulle få 85 000 kronor i brottsskadeersättning, varav 75 000 kronor för kränkning och 10 000 kronor för sveda och värk. Från ersättningen avräknades den överfallsersättning som kvinnan hade fått via sin hemförsäkring och ett grundavdrag.

– Brottsoffermyndigheten ser mycket positivt på den nya lagstiftningen som betonar att sexuella handlingar bara är tillåtet med den som deltar frivilligt. Nu finns också avgörandet  från Högsta domstolen som kommer att få genomslag i hovrätter och tingsrätter, säger Anna Sundén Larsson, jurist vid Brottsskadeenheten.

Läs mer i Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling under rubriken Nyheter.

Senast uppdaterad:2020-04-01