Höjd ersättning för kränkning vid människohandel för sexuella ändamål

En 18-årig kvinna som utsatts för människohandel får 250 000 kronor i kränkningsersättning av Brottsoffermyndigheten. Det är ett högre belopp än vad domstolen dömt ut. Nivån höjs eftersom synen på både sexualbrott och människohandel har skärpts. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

Två män transporterade kvinnan från Rumänien till Sverige i syfte att exploatera henne för sexuella ändamål. Under cirka tre veckors tid tvingade de henne att sälja sin kropp vid ett stort antal tillfällen. En av de två männen utsatte henne även för hot, våld och förolämpningar. Hovrätten dömde båda männen för människohandel och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med bland annat 150 000 kronor för kränkning.

– Kvinnan tvingades ta emot flera kunder varje dag. Hon var fullständigt utlämnad till de två männen som utnyttjade henne på ett hänsynslöst sätt, i syfte att exploatera henne så hårt det bara gick för att maximera sin egen ekonomiska vinst, säger Ingela Ackemo, jurist vid Brottsoffermyndigheten.

Skäl att höja nivåerna

Brottsoffermyndigheten anser att de tidigare ersättningsnivåerna inte fullt ut motsvarat den kränkning av såväl den personliga som den sexuella integriteten som offer för människohandel för sexuella ändamål utsätts för. Det finns därför skäl att höja nivåerna. Bland annat hänvisar myndigheten till att synen på sexualbrott har skärpts och att lagstiftningen har utvecklats mycket under senare år. Därutöver har också det straffrättsliga skyddet mot människohandel stärkts.

Sexuell exploatering i större omfattning

I beslutet skriver Brottsoffermyndigheten att kränkningsersättning på 200 000 kronor ska vara utgångspunkten vid människohandel för sexuella ändamål där sexuell exploatering förekommit i större omfattning. Omständigheterna mellan olika fall kan variera och det kan leda till både ett högre och lägre belopp varför en bedömning måste göras i varje enskilt ärende. Viktiga omständigheter är bland annat hur länge brottet har pågått, offrets ålder och utsatthet, förekomst av hot och våld samt intensiteten och omfattningen av antal tillfällen där offret tvingats sälja sin kropp. Mot bakgrund av omständigheterna i det aktuella ärendet bedömde myndigheten att kvinnan hade rätt till ersättning med 250 000 kronor.

Bidra till upprättelse

– Människohandel innebär ett hänsynslöst och cyniskt utnyttjande av andra människor och det är angeläget att de utsatta personerna får en kränkningsersättning som motsvarar brottets allvar. Vi hoppas att ersättningen i det här fallet kan bidra till upprättelse för den utsatta kvinnan, säger Åsa Lundmark, chef vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Mer information

Mer information om ärendet finns i Brottsoffermyndighetens referatsamling. Där finns också fler referat.

Läs referatsamlingen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se
 
Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se


 

Senast uppdaterad:2020-11-17