Fortsatt uppdrag om stöd till personer som utsätts för hot och hat

Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida information om webbplatsen Tystna inte till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet.

 

– Det är viktigt att alla som deltar i det offentliga samtalet och engagerar sig i samhällsfrågor kan få stöd om man utsätts för hot eller hat. Brottsoffermyndighetens information är en viktig del av ett sådant stöd och därför är det viktigt att så många som möjligt känner till att det stödet finns, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande från regeringen.

Brottsoffermyndigheten har under 2017–2019  haft i uppdrag av regeringen att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial för att stödja personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat när de deltar i det demokratiska samtalet. Resultatet av uppdraget blev webbplatsen tystnainte.se där myndigheten bland annat erbjuder information om vad som är brottsligt, hur en polisanmälan går till och vilket stöd som finns att få.

Målgrupper för webbplatsen är de som utsätts för hot och hat i samhällsdebatten, till exempel journalister, politiker, konstnärer, författare, influencer och forskare. Tystna inte ger också information till de som möter utsatta, såsom personer som är verksamma på myndigheter eller inom ideella organisationer.

Brottsoffermyndigheten får ytterligare medel för att genomföra det nya uppdraget. Arbetet med att sprida information om webbplatsen och dess innehåll ska ske i samverkan med Polismyndigheten och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information

Läs uppdraget från regeringen (pdf-fil)
Pressmeddelande om Tystna inte från Brottsoffermyndigheten

 

Senast uppdaterad:2020-03-27
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå