Får ersättning för kapad identitet på Tradera

Brottsoffermyndigheten har för första gången prövat rätten till brottsskadeersättning för olovlig identitetsanvändning sedan den nya lagen infördes den 1 juli 2016. En kvinna får ersättning för att en person utnyttjat hennes identitet på Tradera. En annan kvinna blir utan ersättning då händelsen inte anses ha varit en tillräckligt allvarlig kränkning.

– De här är första gången vi har prövat rätten till ersättning vid olovlig identitetsanvändning, men vi tror att antalet ärenden av det här slaget kommer att bli betydligt fler. Inte minst blir det allt vanligare med den här typen av brott på internet, säger Peter Jonsson, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet. 

Nämnden för brottsskadeersättning har fattat beslut om de två ärendena. I det ena ärendet får sökanden ersättning. Det gäller en kvinna som fick sin identitet kapad på Tradera när en person använde hennes identitet för att sälja varor på webbplatsen. Detta ledde till att kvinnan fick en betalningsanmärkning för avgifter till Tradera, som hon hade praktiska besvär att få bort. Hon blev dessutom, på grund av betalningsanmärkningen, nekad att handla på kredit. Polisen lade ned förundersökningen. Kvinnan har rätt till 5 000 kronor i brottsskadeersättning för den allvarliga kränkning som hon utsatts för.

Det andra ärendet gäller en kvinna som inte får någon ersättning. En okänd gärningsperson utgav sig för att vara kvinnan och kontaktade under tre dagar privatpersoner för att fråga om deras kontouppgifter. Kvinnan blev sedan uppringd från flera olika nummer. Hon svarade på åtminstone tre samtal varvid personerna berättade att de blivit uppringda från hennes nummer. Det har inte gått att binda någon gärningsperson till brottet.
– Även om händelsen har varit obehaglig anser inte nämnden att det är en sådan allvarlig kränkning att hon kan få ersättning, säger Ingela Ackemo, jurist på brottsskadeenheten.

Om olovlig identitetsanvändning

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt brott i brottsbalken: olovlig identitetsanvändning. Dessförinnan har det inte varit straffbart att ta över en annans identitet. För att det ska anses vara ett brott krävs att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ge upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Det nya straffet ska motverka missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få dessa utnyttjade. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Peter Jonsson, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet
Telefon: 090-70 82 85
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2017-06-22