Får ersättning efter att nakenbilder spridits

Fyra personer utsattes för att gärningspersoner spred nakenbilder och filmer av dem på internet. De har nu fått rätt till brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Det har Nämnden för brottsskadeersättning beslutat. Besluten är avgörande för hur Brottsoffermyndigheten ska hantera liknande ärenden i framtiden.

– Vi får in allt fler ansökningar som handlar om den här typen av brottslighet. Med hjälp av nämndens beslut har vi nu fått riktlinjer för hur mycket utsatta personer kan få i brottsskadeersättning för den kränkning som brottet inneburit, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Olagligt att sprida integritetskänsligt material

Sedan den 1 januari 2018 är det olagligt att sprida integritetskänsligt material, till exempel nakenbilder, läkarintyg om allvarliga sjukdomar eller filmer på någon som blir misshandlad. Brottet heter olaga integritetsintrång. Från samma datum utvidgades även möjligheten att få brottsskadeersättning för kränkning vid grovt förtal.

Beslutade om ersättning för kränkning

Nämnden för brottsskadeersättning har vid sitt senaste sammanträde den 1 april 2019 beslutat om följande ersättningsnivåer för kränkning:

• En man poserade naken via webbkamera och fick nakenbilder spridda till bland annat bekanta och arbetsgivare. Gärningspersonen öppnade också konton på webbsidor i olika namn och skrev kommentarer om att mannen skulle vara pedofil. Mannen fick 10 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning.

• En kvinna fanns med på bilder och filmer som bestod av samlag och som spelats in av hennes dåvarande pojkvän. Bilderna och filmerna lades ut på en pornografisk webbplats. Kvinnan fick  40 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning.

• En flicka fick 10 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning på grund av att en bild på hennes bara bröst spridits via Instagram på den skola som hon gick på.

• En kvinna  fick 10 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning med anledning av att någon skapat konton i hennes namn och spridit nakenbilder av henne. Hennes telefonnummer var också knutet till vissa konton och hon blev kontaktad med sexuella inviter.

Mer information finns i Brottsoffermyndighetens referatsamling under rubriken ”Nyheter”.
Läs mer i Brottsoffermyndighetens referatsamling.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se
 
Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2019-05-27