Drygt 28 miljoner kronor till brottsofferinriktade projekt och verksamheter

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i höst 28,6 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning.
– Vi har fått in många angelägna ansökningar och har kunnat finansiera flera nya projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer satsar på att öka kunskapen om brott mot äldre och brottsutsatta barn och unga. Flera projekt är inriktade på att nå ut till brottsoffer med information om möjligheten att få stöd, bland annat genom att medverka på mässor och festivaler.

 

Ett flertal brottsofferjourer kommer att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen 2019 med arrangemang i februari. Brottsofferfonden har också beviljat medel för verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Sverige och RFSL Stödmottagning. Brottsofferfonden finansierar i höst två nya forskningsprojekt. Projekten handlar om personer som utsätts för våld av syskon samt om hot och hat mot journalister.

 

Tre forskningsprojekt får fortsatta bidrag för andra eller tredje året. De handlar om ungdomars behov av stöd efter att ha utsatts för brott och det stöd som finns tillgängligt för dem, konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare samt om utredning av oklara dödsfall bland barn.

 

Projekt som beviljats medel hösten 2018.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

 

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten 

Mobiltelefon: 070-677 63 14

E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2018-12-19