Brottsoffermyndigheten tar fram information till offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten arbetar just nu med att ta fram ett informationsmaterial som riktar sig till offer för terrorism. Det kommer att finnas på myndighetens webbplats och i form av informationsblad som skickas ut till berörda myndigheter och organisationer i händelse av ett terroristbrott. Arbetet är ett regeringsuppdrag som ska presenteras i maj 2021.

Personer som utsatts för eller bevittnat ett terroristbrott ska få veta mer om bland annat rätten till ersättning, stöd under rättsprocessen och vanliga reaktioner efter ett terroristbrott. Det kommer även att finnas råd till anhöriga och hur de kan hjälpa till.

Materialet riktar sig också till yrkesverksamma och ideellt aktiva som möter utsatta i sina uppdrag. Vid ett terroristbrott kommer Brottsoffermyndigheten att skicka informationsblad till krisstödscentrum och till myndigheter och organisationer som sedan kan förmedla informationen till brottsoffer på plats.

Informationsbladen innehåller information om vad som gäller när det sker ett terroristbrott i Sverige eller utomlands, liksom checklistor som kan underlätta för den som vill söka stöd eller anmäla händelsen till ett försäkringsbolag. Ett särskilt informationsblad tas fram om ersättning för brottet. Det kommer att anpassas så att det är relevant för den särskilda händelsen.

Materialet kommer att finnas på flera språk på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev

Senast uppdaterad:2020-12-16