Brottsoffermyndigheten söker en chef till Brottsskadeenheten

Brottsoffermyndigheten söker en chef till Brottsskadeenheten. Enheten ansvarar för handläggningen av ärenden som rör brottsskadeersättning och består av närmare 20 medarbetare – brottsskadejurister, beredningsjurister och beredningsassistenter. Sista ansökningsdag är den 22 juni 2018.

Läs mer om tjänsten.

Senast uppdaterad:2018-05-23