Kvinna framför dator

Brottsofferjourer utbildar digitalt under coronapandemin

För att minska smittspridningen i Sverige ställer allt fler verksamheter om till arbete på distans. Landets brottsofferjourer tar hjälp av digitala lösningar för att kunna utbilda nya vittnesstöd och fortbilda redan aktiva. Ett exempel är Brottsoffermyndighetens webbutbildning för blivande vittnesstöd, som lanserades förra året.

Grundutbildningen för blivande vittnesstöd innefattar normalt sett ett antal fysiska träffar för till exempel föreläsningar, gruppövningar och besök på en domstol. De fysiska träffarna är också viktiga för att kunna lära känna vittnesstöden, men med anledning av coronapandemin försöker brottsofferjourerna nu genomföra så mycket som möjligt digitalt.

Webbutbildning för vittnesstöd

Malin Bengtsson, samordnare för vittnes- och målsägandestöd vid Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt, arbetar med utbildningsinsatser för blivande vittnesstöd. För henne har målet varit att de under utbildningen ska träffas fysiskt så mycket som situationen tillåter, men att ersätta stora delar av grundutbildningen med digitala samtal, föreläsningar och webbutbildningar. De har bland annat använt sig av Utbildning för vittnesstöd som Brottsoffermyndigheten tagit fram i ett regeringsuppdrag och lanserat hösten 2019.

- Webbutbildningen för blivande vittnesstöd kom precis i rätt tid sett till omständigheterna med coronaviruset. Det har underlättat i planeringen av utbildningsinsatserna. De digitala inslagen kan öka flexibiliteten och antalet utbildningar vi kan genomföra per år och alla kan vara med oavsett var de befinner sig. Själva grundutbildningen kräver dock viss närvaro för dels de fysiska träffarna, dels för praktik och närvaro på rättegångar, säger Malin Bengtsson.

Deltagarna går nu igenom hela webbutbildningen för vittnesstöd, och de måste få godkänt på det slutgiltiga kunskapstestet.

- Samordnaren kan behöva kontrollera att deltagarna gjort samtliga delar i webbutbildningen, att de inte missar vissa delar och att de får med sig viss kunskap som är extra viktig att lyfta. Jag har därför gjort i ordning ytterligare frågor, övningar och föreläsningar, säger Malin Bengtsson.

Stort intresse för fortbildning

På Värmlands Brottsofferjour är en merpart av de aktiva vittnesstöden över 70 år. Det innebär också att många av dem inte längre kunde närvara i domstolarna när coronaviruset började spridas i Sverige under våren.

Vittnesstöden har med stort intresse efterfrågat material att fördjupa sig i. Brottsofferjouren har därför via e-post skickat ut tips på olika organisationer och myndigheters kostnadsfria webbutbildningar som går att göra hemma.

- Många har verkligen förkovrat sig i det material som skickats ut, det märks att de är intresserade och vill ha något att göra under coronapandemin för att hålla sig à jour på ett säkert sätt. Vi har därför skickat ut länkar till webbutbildningen för blivande vittnesstöd även till dem som redan varit aktiva ett tag, som ett slags fortbildning. Det håller minnet färskt och intresset uppe, berättar Eva Aronsson.

Nya uppdrag under pandemin

En fördel som Eva Aronsson ser med verksamheten är att vittnesstöd och brottsofferstödjare har liknande uppdrag och därför kan ungefär samma saker. De tycker att webbutbildningen för vittnesstöd inte bara passar vittnesstöd utan också brottsofferstödjare, vilket gjort att den använts i båda grupperna.

- Det har också varit möjligt för arbetssugna vittnesstöd som inte kan vara på plats på tingsrätten att hoppa in som brottsofferstödjare vid inledande telefonsamtal med brottsoffer som behöver stöd. På så sätt avlastas också brottsofferstödjarna. Det har varit uppskattat av alla, fortsätter hon.

Digitala möjligheter

Eva Aronsson beskriver att de tekniska färdigheterna hos både vittnesstöd och samordnare har fått en skjuts och att de ser stora möjligheter för framtiden.

- Tidigare har det varit svårt att hinna med olika utbildningar då man har arbetstid och resor att förhålla sig till. Den här situationen har på sätt och vis också varit en ögonöppnare för hur mycket utbildningsmaterial som faktiskt finns digitalt, och vi sparar mycket tid, säger Eva Aronsson.

Coronapandemin har gjort att Brottsofferjouren Värmland tvingats skjuta på grundutbildningar som skulle hållits under det senaste året. De planerar därför att deltagarna inför nästa grundutbildning först ska gå igenom Brottsoffermyndighetens webbutbildning. De blivande vittnesstöden och brottsofferstödjarna får på så sätt en skjuts in i utbildningen tidigare och kan vara mer förberedda.

Senast uppdaterad:2020-11-17