Boka in temadagar om den nya sexualbrottslagstiftningen

Hösten 2019 bjuder Brottsoffermyndigheten in till tre temadagar om den nya sexualbrottslagstiftningen. Temadagarna anordnas i Luleå den 25 september, i Växjö den 30 oktober och i Sundsvall den 20 november. En av temadagarna planeras att webbsändas.

Upplägget kommer att vara likadant på de tre orterna. Dagarna inleds med en föreläsning om innehållet i den nya lagstiftningen. Därefter blir det fokus på att hålla samtal med ungdomar om ömsesidighet, frivillighet, kommunikation och gränser när det gäller sex. Dagarna avslutas med en presentation av forskning om sexualbrott som begås via internet.

Läs om program och anmälan till den inledande temadagen i Luleå.

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad:2019-08-12
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå