Beslut om bidrag från Brottsofferfonden publiceras den 24 juni 2020

Den 24 juni kommer Brottsoffermyndigheten att publicera beslut om vilka projekt som har fått bidrag från Brottsofferfonden. Besluten kommer att publiceras som en nyhet på startsidan.

Senast uppdaterad:2020-06-17
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå