Beslut om bidrag från Brottsofferfonden publiceras den 24 juni 2020

Den 24 juni kommer Brottsoffermyndigheten att publicera beslut om vilka projekt som har fått bidrag från Brottsofferfonden. Besluten kommer att publiceras som en nyhet på startsidan.

Senast uppdaterad:2020-06-17