Barn som bevittnat brott – fördubbling av ansökningar i sommar

Den 4 juli arrangerade Brottsoffermyndigheten ett panelsamtal i Almedalen om barn som bevittnat brott. Frågan uppmärksammades sedan med intervjuer i Ekot och i P1-morgon. I sommar har antalet ansökningar om brottsskadeersättning till barn som bevittnat brott fördubblats jämfört med sommaren 2016.

– Det här visar hur viktigt det är att vi når ut med information om den ersättning som barn som bevittnat brott har rätt till. En särskilt betydelsefull roll har naturligtvis vi myndigheter och andra verksamheter som möter kvinnor som utsatts för våld i en nära relation där det kan finnas barn som bevittnat våldet, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Under juli och augusti månad förra året fick Brottsoffermyndigheten in 38 ansökningar om ersättning till barn som bevittnat brott. I år har det kommit in 80 ansökningar i juli och augusti. Myndighetens servicetelefon har också fått betydligt fler samtal med frågor om ersättning till barn som bevittnat brott.

För tio år sedan fick barn som bevittnat våld i familjen rätt till statlig brottsskadeersättning. Under Brottsoffermyndighetens panelsamtal i Almedalen diskuterades om dagens lösning är tillräcklig i förhållande till de konsekvenser det får för barn att uppleva våld hemma.
– Brottsskadeersättning är en lösning för att ge barn som bevittnat våld upprättelse för vad de varit med om. Ett sätt att ännu tydligare sätta fokus på barnens egna rättigheter och rätt till skydd och stöd skulle vara att ge barnen status som målsägande, säger Annika Öster.

I Brottsoffermyndighetens panel medverkade förutom Annika Öster även Åsa Källström, professor vid Örebro universitet, Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris och Marianne Ny, överåklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

Andra aktörer uppmärksammade också barn som bevittnar våld i sina seminarier under Almedalsveckan, bland annat Brottsofferjouren Sverige, projektet Se barnen och UNICEF.

Lyssna på radioinslagen

P1-morgon: Många barn blir vittnen till våld i hemmet
Ekot: Få barn får brottsskadeersättning

Senast uppdaterad:2017-09-19