Attentatet i Stockholm – information om ersättning, stöd och hjälp

Är du eller någon i din närhet drabbad av attentatet i Stockholm? Det finns stöd och hjälp att få. Det är också viktigt att du kontaktar polisen för att ha möjlighet till eventuell ersättning.

• Kontakta polisen och ditt försäkringsbolag

Har du befunnit dig i omedelbar närhet till attentatet kan du ha varit utsatt för brott. Du kan ha rätt till ersättning i form av skadestånd, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning. Börja med att kontakta polisen och anmäl att du blivit utsatt för brott i samband med attentatet. Gör också en anmälan till ditt försäkringsbolag. Dokumentera även eventuella skador och kostnader som du har fått till följd av händelsen. En ansökan om brottsskadeersättning kan bli aktuell när du har tagit reda på om du kan få försäkringsersättning och när rättsprocessen är avslutad, till exempel genom att en domstol dömt gärningspersonen och domen inte längre kan överklagas.
Kontakta polisen – ring 114 14
Kontakta Brottsoffermyndighetens servicetelefon om du har frågor om ersättning – ring 090-70 82 00
Mer information om brottsskadeersättning

• Behöver du vård eller stöd?

Ring 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 om du behöver vård eller stöd. Där får du hjälp med att hitta rätt vård eller möjlighet att tala med någon om dina egna eller dina närståendes reaktioner. Du kan även få stöd och vård via din arbetsgivare.
Läs mer på Krisinformation.se.
Du kan också få medmänskligt stöd av Brottsofferjouren.

• Att prata med barn om händelsen

Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor.
Läs mer på Bris webbplats.

Mer information

Krisinformation.se finns fler länkar till svenska myndigheters information om attentatet i Stockholm.

Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm.

Senast uppdaterad:2018-02-27