Årlig konferens i Västernorrland stärker samarbetet

Sedan 20 år tillbaka är Brottsofferjouren Västernorrland med och arrangerar en samverkanskonferens i Sundsvall. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om brottsofferfrågor och att stärka samarbetet mellan aktörer som stödjer brottsutsatta personer. Vanligtvis deltar runt 250 personer på konferensen.

 

Personer från vänster till höger: föreläsare Daniel Västerhav, Brottsförebyggande rådet; Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige; Lars Edlund, vice ordförande för Brottsofferjouren Västernorrland, Berit Högman, landshövding i Västernorrland och Thomas Nilsson, polismästare i Sundsvall.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Brottsofferjouren Västernorrland, polisregion Nord och under senare år även Länsstyrelsen i Västernorrland. Vanligtvis anlitar de tre eller fyra föreläsare som har kunskap eller erfarenhet av brottsoffers situation. Åhörarna kommer från olika delar av landet, inte bara Västernorrland.

I år har Brottsofferjouren Västernorrland varit tvungen att ställa in konferensen på grund av coronapandemin. Deras förhoppning är att kunna anordna en samverkanskonferens nästa år igen.

Brottsofferjouren Västernorrland ansöker årligen om medel från Brottsofferfonden och presenterar i samband med det ett tilltänkt program med föreläsare. De totala kostnaderna för konferensen fördelas i övrigt mellan brottsofferjouren, polisen och länsstyrelsen.

Vilka är fördelarna med att arrangera tillsammans?

Vi får en större budget att arbeta med och vi kan fördela kostnaderna vilket medför att vi kan ha bra föreläsare som uppskattas bland den målgrupp vi vänder oss till. Att arrangera tillsammans ger större pondus till konferensen, säger Lars Edlund, vice ordförande för Brottsofferjouren Västernorrland.

Ni lockar många deltagare – vilka deltar och hur marknadsför ni konferensen?

Målgrupper för konferensen är polisanställda, jurister, representanter för socialtjänster och stödorganisationer. Vi bjuder också in personal inom vård och omsorg, psykiatri och från kyrkan. Marknadsföringen sker genom att vi skickar ut en inbjudan via e-post till våra målgrupper.

Har ni några tips till andra som vill arrangera en konferens?

Anlita duktiga föreläsare, gärna en känd person i slutet av konferensen. Det gör att många stannar kvar till avslutningen. Ha ett aktuellt tema som lockar åhörare. Gör upp en budget innan som tar upp föreläsningskostnader (arvoden), resekostnader samt övriga konferenskostnader som inkluderar tekniker, lunch, konferenslokaler med mera. Gör också en uppdelning om vem som ska betala vad.

 

Sök medel från Brottsofferfonden

Den 1 oktober 2020 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

Mer information

Brottsofferinriktade projekt
Forskningsprojekt 


 

Senast uppdaterad:2020-08-31