Drottninggatan.

78 personer har fått brottsskadeersättning efter attentatet på Drottninggatan

Brottsoffermyndigheten har hittills betalat ut brottsskadeersättning till 78 personer efter attentatet på Drottninggatan. All utbetald ersättning avser kränkning. Ersättningen har varierat från 30 000 kronor upp till 150 000 kronor, bland annat beroende på vilket typ av brott som personen blivit utsatt för.

Sommaren 2018 meddelades domen efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm av Stockholms tingsrätt. Gärningspersonen kan inte betala skadestånden till brottsoffren. Ett första steg för de som utsatts är att ta reda på om de kan få ersättning via någon försäkring. Därefter kan de ansöka om statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Närmare 8 miljoner har betalats ut

I domen finns 138 personer med som målsägande och flera av dem har med hjälp av sina målsägandebiträden ansökt om brottsskadeersättning. Hittills har Brottsoffermyndigheten fått in 130 ansökningar om brottsskadeersättning med anledning av attentatet på Drottninggatan.

– Vi har betalat ut brottsskadeersättning till 78 personer. Prioriteringen har varit att fatta beslut i ärenden där de som ansökt om brottsskadeersättning också finns med som målsägande i domen, säger Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten.

Myndigheten har hittills betalat ut brottsskadeersättning med totalt 7 655 000 kronor i ärenden kopplade till attentatet på Drottninggatan. Beslut för de återstående inkomna ansökningarna kommer att meddelas så snart som möjligt.

Hur mycket en enskild person får i brottsskadeersättning för kränkning beror bland annat på vilken typ av brott som den sökande utsatts för. Här följer Brottsoffermyndigheten den bedömning som tingsrätten har gjort. De som varit utsatta för försök till mord har fått mellan 125 000 och 150 000 kronor medan personer som utsatts för framkallande av fara för annan har fått mellan 30 000 och 40 000 kronor.

De personer som skadats till följd av attentatet kan också ha rätt till ersättning för personskador från bland annat lastbilens trafikförsäkring som finns i Moderna Försäkringar.

Alla bedömdes inte ha varit utsatta för brott

Det var många som befann sig på Drottninggatan när attentatet inträffade men alla fick inte status som målsägande i rättsprocessen. De anses inte ha varit utsatta för brott och kan därför inte få någon ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Det finns personer som är målsägande i domen men som inte är identifierade. Det kan hända att de har rätt till brottsskadeersättning. Detsamma gäller de personer som hört av sig till polisen efter att åtal väckts och som därför inte finns med som målsägande i domen.

– Vi vill att så många målsägande som möjligt får den ersättning som de har rätt till och uppmanar drabbade att skicka in en ansökan om brottsskadeersättning, säger Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten.

En ansökan om brottsskadeersättning måste som huvudregel ha kommit in till myndigheten inom tre år från det att domstolsprocessen avslutades.

– Vi hoppas att ersättningen kan bidra till att de drabbade får upprättelse även om det inte kan kompensera den traumatiska upplevelsen som de varit med om, säger Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten.

Läs mer om brottsskadeersättning

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:

Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattacken
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se


Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattacken
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se 
 

Senast uppdaterad:2018-11-26