Material och publikationer

Läs, ladda ner, skriv ut eller beställ ansökningsblanketter, informationsmaterial och böcker.

Mycket av Brottsoffermyndighetens material, som ansökningsblanketter, informationsbroschyrer och böcker, finns att ladda ner eller beställa gratis. En del av böckerna säljs via Wolters Kluwer.

Ansökningsblanketter

Här finns ansökningsblanketter för brottsskadeersättning för den som utsatts för brott och ansökan om projektmedel från Brottsofferfonden för brottsofferinriktade projekt.

 • Ansökan - Brottsskadeersättning personskada och kränkning

  Denna blankett använder du när du vill ansöka om brottsskadeersättning vid personskada och kränkning.

 • Ansökan - Brottsskadeersättning sak- och förmögenhetsskada

  Denna blankett använder du när du vill ansöka om brottsskadeersättning vid sak- och ren förmögenhetsskada.

 • Ansökan - Brottsskadeersättning, barn som bevittnat brott

  Denna blankett används för ansökan om brottsskadeersättning till barn som bevittnat brott mot närstående.

 • Ansökan - Brottsofferfonden, brottsofferinriktade projekt

  Denna blankett vänder sig till föreningar, forskare m.fl. för ansökan om projektmedel ur Brottsofferfonden. Blanketten kan alltså bara användas för ansökan om projektmedel för olika typer av brottsofferverksamhet, inte ersättning till enskilda brottsoffer!

 • Application - Criminal injuries compensation, English

  Application Form in English for application for criminal injuries compensation due to personal injury and violation of the personal integrity.

 • Begäran om omprövning av beslut om brottsskadeersättning


Av fri vilja – informationsmaterial

Här finns affischer, flyer och broschyr om kampanjen Av fri vilja. Affischerna kan laddas ner som pdf för utskrift i två olika format och utföranden.

 • Av fri vilja - flyer A5

 • Av fri vilja - budskap - A3

 • Av fri vilja - budskap - A4

 • Av fri vilja - profiler - A3

 • Av fri vilja - profiler - A4

 • Av fri vilja - broschyr

  Broschyren är riktad till föräldrar, vårdnadshavare och andra som möter unga i sin vardag. Den innehåller information om den sexualbrottslagstiftning som började gälla den 1 juli 2018 och ger även kunskap och verktyg för att kunna prata med ungdomar om sex, frivillighet och gränser.


Jag vill veta – broschyrer och boken om Liten

Här finns boken om Liten samt informationsbroschyrer om utsatthet för brott. Broschyrerna kan beställas kostnadsfritt av verksamheter som möter barn. Boken om Liten går att ladda ner som pdf, och finns även till försäljning i handeln.

 • Boken om Liten − som pdf

  I barnboken Liten får man följa en liten person i en familj där bråken blir för stora. Till slut berättar Liten för sin fröken på förskolan om hur det är hemma. Boken om Liten är anpassad för barn i åldern 4-7 år och är framtagen i samarbete med Stina Wirsén.

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

  Den här broschyren handlar om barn som är utsatta för brott och vilka rättigheter de har. Broschyren vänder sig i första hand till personer som kommer i kontakt med barn i sitt arbete, t.ex. skolpersonal, socialtjänst, hälso- och sjukvård och ideell verksamhet.

 • Informationskort om Jag vill veta

  Litet informationskort med hänvisning till www.jagvillveta.se.

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter

  Den här broschyren riktar sig till ungdomar i åldern 14-17 år som lever med skyddade personuppgifter. Broschyren förklarar vad skyddade personuppgifter är och varför möjligheten till skyddade personuppgifter finns. Broschyren är framtagen i samarbete med Barnombudsmannen.

 • Om brott, stöd och hjälp

  Broschyr riktad till barn från ca 10 år med information om var de kan få hjälp och stöd om de blivit utsatta för brott

 • Rättegången - Hur blir den?

  Broschyren beskriver vad som händer före, under och efter en rättegång och vilka förväntningar som finns på dem som är med under rättegången. Broschyren vänder sig till ungdomar i åldern 14-17 år.

 • Vad ska jag säga till mitt barn? Information om skyddade personuppgifter

  Broschyren innehåller råd om hur föräldrar kan underlätta för sitt barn att leva med skyddade personuppgifter. Här finns bl.a. exempel på vad man kan säga till barnen och tips på hur man kan öka informationen ju äldre barnet blir. Broschyren har tagits fram i samarbete med Barnombudsmannen.

 • Liten och trygg – känslokort

  Ladda ner och skriv ut känslokort som kan användas för att samtala med barn om känslor. Du hittar också förslag på pedagogiska övningar på Liten och trygg - Brottsoffermyndighetens handledning för förskolepersonal. Du når handledningen på webbplatsen http://www.jagvillveta.se/forskola.

 • Liten och trygg - målarblad

  Ladda ner och skriv ut målarblad som kan användas för att samtala med barn om känslor. Låt barnen själva sätta färg och form på olika känslor. Du hittar också förslag på pedagogiska övningar på Liten och trygg -Brottsoffermyndighetens handledning för förskolepersonal. Du når handledningen på webbplatsen http://www.jagvillveta.se/forskola.

 • Liten och trygg - läsguide till boken om Liten

  Läsguiden till boken om Liten är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken. Med hjälp av guiden kan du och barnen samtala om viktiga frågor, till exempel om bra och dåliga hemligheter och hur vuxna kan hjälpa barn. Läsguiden är en del av Liten och trygg - Brottsoffermyndighetens handledning för förskolepersonal. Du hittar handledningen på http://www.jagvillveta.se/forskola.

Broschyrer, foldrar och informationsblad

Här finns informationsbroschyrer och mindre foldrar som riktar sig direkt till brottsoffer. Materialet är allmänt hållet och vänder sig till offer för brott av alla olika typer. Här finns också information om Brottsofferfonden, vittnesstöd m.m. - allt material på svenska finner du här. Ladda ner eller beställ.

 • Till dig som utsatts för brott

  Den här broschyren beskriver hela rättsprocessen från polisanmälan till rättegång och tar utförligt upp hur man får ut sitt skadestånd eller annan ersättning i samband med brott. Här finns också ett kapitel om brottsoffers reaktioner samt kontaktuppgifter till en rad stöd- och hjälporganisationer och myndigheter inom rättsväsendet. Broschyren är på 38 sidor.

 • Ersättning vid brott

  I broschyren förklaras skillnaden mellan skadestånd, försäkringsersättning och brottskadeersättning. Här finns också information om vad man kan få ersättning för och hur man går till väga för att ansöka om brottsskadeersättning.

 • Utsatt för brott?, blad

  Dubbelsidigt informationsblad i A5-format som ger en mycket kortfattad och schematisk bild av ersättningsmöjligheterna i samband med brott.

 • Kontaktkort

  Vikt litet kontaktkort (visitkorts-storlek) med tips om Brottsoffermyndighetens och Jag vill vetas webbplats samt om Rättegångsskolan på webben.

 • Det är ett brott - bra att veta för dig som är ung

  Foldern beskriver olika typer av utsattheter för brott bl.a. sexualbrott, rån och avancerad mobbing. Tips om möjligheter till stöd och hjälp och kontaktuppgifter till myndigheter och ideella organisationer finns också.

 • Brottsofferfonden

  Informationsblad med kort, sammanfattande och allmän information om Brottsofferfonden. Informationen riktar sig till den som vill söka medel från Brottsofferfonden för brottsofferinriktade projekt. Flyern riktar sig till ideella organisationer, offentliga och privata verksamheter samt till forskare

 • Betala skadestånd

  En broschyr som beskriver hur gärningspersoner går tillväga för att betala skadestånd.

 • Flygblad för webbplatsen Brottsofferguiden

  Ett flygblad i formatet A6 som ger kort information om webbplatsen Brottsofferguiden.

 • Rättssalen

  En karta över hur en rättssal kan se ut och vilka personer som är där. De olika personernas titlar finns översatta till flera språk. Broschyren kan beställas vid kontakt med Brottsoffermyndighetens kontaktperson för vittnesstödsverksamheten.

 • Behöver du stöd vid rättegången?

  Broschyr om vittnesstöd som har till uppgift att hjälpa, informera och stödja vittnen och målsägande i samband med rättegång. Broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om vittnesstöd och komma i kontakt med vittnesstöd inför en rättegång.

 • Vill du göra skillnad? Bli vittnesstöd

  Broschyr som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta som vittnesstöd.

 • Vill du bli vittnesstöd?

  Flyer som vänder sig till dig som vill bli vittnesstöd.

 • Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

  Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten vid svenska domstolar. Informationen riktar sig främst till personal vid domstolar och ideella organisationer, inte till aktiva vittnesstöd och inte heller till målsägande och vittnen. Brottsoffermyndigheten har tagit fram riktlinjerna i samarbete med Domstolsverket och Brottsofferjourernas Riksförbund, 2010.

 • FN:s brottsofferdeklaration

  Deklaration om grundläggande principer för offer för brott och maktmissbruk, A/RES/40/34, från 1985. Text på svenska och engelska.

 • Informationsblad från polis eller åklagare, medföljer nedlagd förundersökning

 • Informationsblad från polisen för angivande av skadeståndsanspråk

 • Informationsblad från domstol, medföljer dom

 • Informationsblad om vad som händer efter Kronofogdemyndighetens redovisning

Information in other languages

Here are information brochures about being subjected to crime. The information brochures are available in several different languages. All brochures can be downloaded and some of them can also be ordered as printed material.

Här finns informationsbroschyrer om utsatthet för brott på många olika språk. Allt går att ladda ner, en del också att beställa.

 • Information till brottsoffer, flerspråkig

  Kortfattad information om brottsskadeersättning och möjligheter till stöd och hjälp - på sjutton språk i samma broschyr: arabiska, bosniska-kroatiska-serbiska, dari, engelska, kurmanji, finska, franska, persiska, romani arli, somaliska, spanska, svenska, turkiska, ryska, polska, tigrinja och tyska. Längre texter med fyllig brottsofferinformation på alla dessa språk finns dessutom att ladda ner - se lista nedan! Brief information in seventeen different languages in one brochure. Contains information about crime victim compensation and support to crime victims in: Arabic, Bosnian-Croatian-Serbian, English, Dari, Kurmanji, Finnish, French, German, Persian, Romani arli, Somali, Spanish, Swedish, Russian, Polish, Tigrinya and Turkish. Longer texts with more content in all these languages are available for download - see below!

 • Rättssalen - flerspråkig

  En karta över hur en rättssal kan se ut och vilka personer som är där. De olika personernas titlar finns översatta till flera olika språk. Broschyren kan beställas vid kontakt med Brottsoffermyndighetens kontaktperson för vittnesstödsverksamheten.

 • Till dig som utsatts för brott, engelska - Information to crime victims

  Engelskspråkig broschyr med utförlig och heltäckande brottsofferinformation. Här finns t.ex. en beskrivning av hela rättsprocessen och hur man får ut sitt skadestånd. Vidare anges de vanligaste stöd- och hjälporganisationerna och myndigheter inom det svenska rättsväsendet. Information in English directed directly to victims of crime. Contains information about the rights of crime victims, the legal process and the different kinds of compensation - damages from the offender, insurance compensation and criminal injuries compensation from the state. The brochure also lists contact details of authorities and non-profit organisations in Sweden.

 • Information till brottsoffer, arabiska - معلومات إلى ضحايا الجرائم جرائم

  معلومات إلى ضحايا الجرائم جرائم

 • Information till brottsoffer, bosniska - Vama koji ste bili izloženi kaznenom djelu

  Vama koji ste bili izloženi kaznenom djelu

 • Information till brottsoffer, finska - Tiedote rikoksen uhreille

  Tiedote rikoksen uhreille

 • Information till brottsoffer, franska - Informations aux victimes d’actes criminels

  Informations aux victimes d’actes criminels

 • Information till brottsoffer, kroatiska - Vama koji ste bili izloženi kaznenom djelu

  Vama koji ste bili izloženi kaznenom djelu

 • Information till brottsoffer, persiska - اطلاعات برای قربانیان

  اطلاعات برای قربانیان

 • Information till brottsoffer, romani - Informacia bašo phagibaskoro kurbani

  Informacia bašo phagibaskoro kurbani

 • Information till brottsoffer, ryska - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

 • Information till brottsoffer, serbiska - Vama koji ste bili izloženi krivičnom delu

  Vama koji ste bili izloženi krivičnom delu

 • Information till brottsoffer, somaliska - Warbixin loogu talagalay dhibbaneyasha denbi-falka

  Warbixin loogu talagalay dhibbaneyasha denbi-falka

 • Information till brottsoffer, spanska - Información a las víctimas de crímenes

  Información a las víctimas de crímenes

 • Information till brottsoffer, turkiska - Suç mağdurlarını bilgilendirme

  Suç mağdurlarını bilgilendirme

 • Information till brottsoffer, tyska - Informationen für Opfer von Straftaten

  Informationen für Opfer von Straftaten

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? - Bosniska

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? - Engelska

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? - Farsi

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? - Finska

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? - Kroatiska

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? - Nordkurdiska

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? - Serbiska

 • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? - Sydkurdiska

 • Om brott, stöd och hjälp - Arabiska

 • Om brott, stöd och hjälp - Bosniska

 • Om brott, stöd och hjälp - Engelska

 • Om brott, stöd och hjälp - Farsi

 • Om brott, stöd och hjälp - Finska

 • Om brott, stöd och hjälp - Kroatiska

 • Om brott, stöd och hjälp - Nordkurdiska

 • Om brott, stöd och hjälp - Serbiska

 • Om brott, stöd och hjälp - Sydkurdiska

 • Rättegången - hur blir den? - Arabiska

 • Rättegången - hur blir den? - Engelska

 • Rättegången - hur blir den? - Farsi

 • Rättegången - hur blir den? - Finska

 • Rättegången - hur blir den? - Kroatiska

 • Rättegången - hur blir den? - Persiska

 • Rättegången - hur blir den? - serbiska

 • Rättegången - hur blir den? -Bosniska

 • Rättegången - hur blir den? -Nordkurdiska

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Arabiska

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Bosniska

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Engelska

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Farsi

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Finska

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Kroatiska

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Nordkurdiska

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Serbiska

 • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter - Sydkurdiska

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Arabiska

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Bosniska

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Engelska

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Farsi

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Finska

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Kroatiska

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Nordkurdiska

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Serbiska

 • Vad ska jag säga till mitt barn - Sydkurdiska

Böcker och rapporter

De publikationer som Brottsoffermyndigheten ger ut kan ofta laddas ner i fulltext, vissa kan beställas gratis från myndigheten och andra säljs via Wolters Kluwer - se information vid respektive publikation nedan. Listan är alfabetiskt sorterad efter boktitlarna.

 • Assisting and reintegrating child victims of trafficking

  Handbok med komparativa landrapporter från EU-projekt om barn som offer för människohandel. Publicerad 2013.

 • Barn som brottsoffer för människohandel

  Rapport framtagen inom ett EU projekt. Författare: Gudrun Nordborg

 • Brottsoffer i fokus

  De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2020. Tidigare volymer presenteras i fulltext under fliken PROJEKTMEDEL OCH FORSKNING, under rubriken Uppsatstävling. Enstaka exemplar av vissa årgångar kan beställas gratis från myndigheten.

 • Brottsofferfondens stöd till brottsofferforskning åren 1994 - 2013 samt regeringens särskilda satsning på brottsofferforskning m.m. åren 2009–2013

  En sammanställning gjord av Tommy Andersson. Publicerad 2014.

 • Captured queen - men's violence in "equal" Sweden

  Originalets titel: Slagen dam (den svenska upplagan är slutsåld!) Författare: Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand och Anne-Marie Kalliokoski. Publicerad 2002.

 • Child victims in the union, CURE

  Rapport från ett EU-projekt om barnets ställning i rättsprocessen. Författare: Anna Wergens och Anna Sigfridsson, 2010. Enstaka ex kan beställas gratis från myndigheten. Läs mer om CURE under fliken OM OSS, under rubriken Internationellt eller på webbplatsen www.childvictims.se.

 • Enkätundersökning om näthat

  Näthat har under senare år uppmärksammats som ett växande samhällsproblem. I den här studien undersöks dels näthatets omfattning, dels vilka konsekvenser näthat medför avseende demokratiskt deltagande. Studien är genomförd i samarbete mellan Brottsoffermyndigheten, Högskolan i Halmstad och Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet.

 • Näthat och demokratiskt deltagande – en kunskapsöversikt

  Denna kunskapsöversikt är ett resultat av ett samarbete mellan Brottsoffermyndigheten, Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Den belyser olika frågor om näthat och demokratiskt deltagande, såsom vilka områden som genererar hot och hat, vilka samhälls- och yrkesgrupper som är särskilt utsatta och vilka konsekvenser näthat leder till.

 • Näthat och självcensur – det nya normala?

  Den här kortrapporten ger en sammanfattning av olika undersökningar som Brottsoffermyndigheten låtit genomföra på temat näthat och demokratiskt deltagande. Innehållet baseras på en kunskapsöversikt, en enkätunderundersökning och på djupintervjuer med personer som utsatts för näthat.

 • Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras?

  En inventering av kunskapen om offer för hatbrott i Sverige. Skriven av Chrystal Kunosson, 2007.

 • Ofrid? - våld mot äldre kvinnor och män

  En omfångsundersökning av äldres utsatthet för brott, genomförd i Umeå kommun 2001. Författare: Hjelde Eriksson.

 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  Utbildningsprogram för ökad kunskap och bättre bemötande. Redovisning av regeringsuppdrag Ju2008/7290/KRIM, publicerad 2010.

 • Referatsamling

  Brottsoffermyndighetens praxis med nivåer för kränkningsersättning i samband med brott. Läs mer om referatsamlingen under fliken Ersättning, under rubriken Referatsamling.

 • Rättegången - hur blir den?

  Lärobok framtagen till Rättegångsskolans tidiga deltagare, innan webbplatsen www.rattegangsskolan.se fanns. Författare. Anna Wiberg och Monica Burman, 2004.

 • Slagen dam - mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige

  En omfångsundersökning av mäns våld mot kvinnor i Sverige. Författare: Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand och Anne-Marie Kalliokoski vid Uppsala universitet. Publicerad 2001.

 • Utbetalning av brottsskadeersättning till offer för människohandel

  Redovisning av ett regeringsuppdrag. Författare: Fanny Holm, 2010.

 • Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet.

  Redovisning av regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM, Ju2005/9830/KRIM. Utbildningsprogrammet riktade sig till personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna.

 • Vem bryr sig? - om osynlighet och rättssäkerhet för brottsoffer med funktionshinder

  Boken utgiven med stöd från Brottsofferfonden. Författare: Barbro Lewin, 2002.

 • Vittnesstödshandboken

  Handboken, 72 sidor, innehåller en genomgång av rättsprocessen och dess aktörer, brottsoffers reaktioner, bemötandefrågor samt vittnesstödets arbetsuppgifter.

 • Årsredovisning

  Brottsoffermyndigheten sammanställer varje år en årsredovisning. Den senaste årgången finns här.

 • Vittnesstöd. Förslag till en långsiktigt hållbar organisation och finansiering av verksamheten

  Redovisning av regeringsuppdrag, Ju2014/3767/KRIM. Publicerad 2015.


Senast uppdaterad:2020-06-24