Rättegångsskolan

Den som blir kallad till rättegång
blir ofta nervös och orolig.
Det är kanske är den första kontakten
man har med en domstol.

Om man vet mer om vad som händer
före rättegången,
under själva rättegången
och efteråt
kan det kännas bättre.

Vill du lära dig mer
om hur en rättegång går till
kan du besöka webbplatsen
som heter Rättegångsskolan.

Där finns bilder, korta filmer
och en berättarröst som förklarar.
Där beskriver vi vilka personer
som är med i rättssalen
och mycket annat.
Där finns också en längre film
om en rättegång.

Rättegångsskolan


Senast uppdaterad:2013-10-15
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå