Länkar

Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ibland fel - här hittar du information om rättsväsendets myndigheter och en lista med länkar som hjälper dig att hitta rätt myndighet!

Det är inte alltid lätt att förstå alla juridiska termer - här hittar du tips på olika ordlistor.

Här nedan hittar du mer generella länkar till webbsidor med brottsofferrelaterad information.

Viktimologi - internationella hemsidor med viktimologisk inriktning

Internationella organ med uppdrag/ansvar/dokument kring brottsofferfrågor

Senast uppdaterad:2021-04-08