Webbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, april 2020

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld den 17 april 2020.
  • Datum: fredag 17 april 2020
  • Tid: 9.00-11.30
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Program

9.00 Välkomna, Brottsoffermyndigheten

9.15 Ungarelationer.se - Våld i ungas partnerrelationer, Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare och coach, 1000 möjligheter

10.00 Paus

10.15 Sex som självskadebeteende, Cecilia Fredlund, ST-läkare i psykiatri, Psykiatriska kliniken i Linköping

 

Mer om föreläsarna

Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på 1000 möjligheter.

Organisationen driver webbplatsen ungarelationer.se som ger stöd och information till unga som blir utsatta för våld i partnerrelationer.

 

Cecilia Fredlund är ST-läkare i psykiatri vid Psykiatriska kliniken i Linköping.

Hennes forskningsområde omfattar olika typer av sexuellt våld, sexuellt risktagande och sexualvanor framför allt bland unga individer.


 
 
 
 
 

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolan samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan sändningen.

Anmälan

På grund av tekniska begränsningar finns endast ett begränsat antal platser och arrangemanget är fullsatt.

 

Frågor?

Kontakta Emmy Holmlund, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 86 eller via e-post: emmy.holmlund@brottsoffermyndigheten.se.

 

Senast uppdaterad:2020-04-27