Webbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, 25 september 2020

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld fredag den 25 september 2020.
  • Datum: fredag 25 september 2020
  • Tid: 9.00-11.05
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Arrangemanget är fullsatt. Bekräftelse på anmälan och länk till sändningen skickas ut till anmälda deltagare den 24 september.

Program

9.00 Välkomna, Brottsoffermyndigheten

9.15 Ungarelationer.se - Våld i ungas partnerrelationer, Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare och coach, 1000 Möjligheter

10.00 Paus

10.15 Sex som självskadebeteende, Cecilia Fredlund, ST-läkare i psykiatri, Psykiatriska kliniken i Linköping

 

Mer om föreläsarna

Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på 1000 Möjligheter.

Organisationen driver webbplatsen ungarelationer.se som ger stöd och information till unga som blir utsatta för våld i partnerrelationer.

 

Cecilia Fredlund är ST-läkare i psykiatri vid Psykiatriska kliniken i Linköping.

Hennes forskningsområde omfattar olika typer av sexuellt våld, sexuellt risktagande och sexualvanor framför allt bland unga individer.


 
 
 
 
 

 

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolan samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Bekräftelse av anmälan och länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare dagen före sändningen.

Anmälan

På grund av tekniska begränsningar finns endast ett begränsat antal platser och arrangemanget är nu fullsatt.

Frågor?

Kontakta Cecilia Sandqvist, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 50 eller via e-post: cecilia.sandqvist@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2020-09-24