Viktimologisk forskarkonferens 2021, Stockholm

Den 19 oktober arrangerar Brottsoffermyndigheten en forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en viktimologisk forskarkonferens. Konferensen är en mötesplats för forskare på lägst doktorandnivå som vill presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

2021 års forskarkonferens genomförs den 19 oktober. Under konferensen kommer två talare att ge sin bild av forskares utsatthet för hot och hat. Måns Svensson, professor vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, kommer att tala om hur hot och hat kan försvaga demokratin. David Brax, senior utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, talar därefter om en studie om forskares utsatthet för hat och hot.

ABSTRAKT

Brottsoffermyndigheten bjuder in forskare att skicka abstrakt för att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Abstrakten ska behandla forskning inom brottsofferområdet.

Skicka ditt abstrakt till fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se senast den 16 september 2021 om du vill presentera din forskning under konferensen. Ditt abstrakt ska vara skrivet på svenska eller engelska och får omfatta maximalt 3 500 tecken inklusive blanksteg.

PRAKTISK INFORMATION

Konferensen inleds med registrering klockan 8.30 och avslutas 16.15. Ett detaljerat program kommer att skickas till deltagarna innan konferensen. Arrangemanget är kostnadsfritt och Brottsoffermyndigheten bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch. Resor till och från konferensen bekostas av deltagarna.

Om nuvarande restriktioner kring folksamlingar kvarstår, kan konferensen komma att genomföras på annat sätt.

Anmälan SENAST DEN 16 september

Anmälan till konferensen görs via e-post till fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se senast den 16 september 2021.

Senast uppdaterad:2021-05-11