Viktimologisk forskarkonferens 2020, Stockholm

Den 5 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en viktimologisk forskarkonferens. Konferensen är en mötesplats för forskare på lägst doktorandnivå som vill presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

2020 års forskarkonferens genomförs den 5 november. Under konferensen kommer tre talare att ge sin bild av forskares utsatthet för hot och hat. Måns Svensson, docent på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, kommer att tala om hur hot och hat kan försvaga demokratin. David Brax, senior utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, talar därefter om en studie om forskares utsatthet för hat och hot. Avslutningstalare är Daniel Godman, nationell samordnare Grundläggande fri- och rättigheter på Polismyndigheten. Han kommer att presentera polisens arbete mot demokratibrott.

ABSTRAKT

Brottsoffermyndigheten bjuder in forskare att skicka abstrakt för att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Abstrakten ska behandla forskning inom brottsofferområdet.

Skicka ditt abstrakt till fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se senast den 9 oktober 2020 om du vill presentera din forskning under konferensen. Ditt abstrakt ska vara skrivet på svenska eller engelska och får omfatta maximalt 3 500 tecken inklusive blanksteg.

PRAKTISK INFORMATION

Konferensen inleds med registrering klockan 8.30 och avslutas 16.15. Ett detaljerat program kommer att skickas till deltagarna innan konferensen. Arrangemanget är kostnadsfritt och Brottsoffermyndigheten bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch. Resor till och från konferensen bekostas av deltagarna.

Om nuvarande restriktioner kring folksamlingar kvarstår, kan konferensen komma att genomföras på annat sätt.

Anmälan SENAST DEN 9 oktober

Anmälan till konferensen görs via e-post till fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se senast den 9 oktober 2020.

Senast uppdaterad:2020-04-24
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå