Viktimologisk forskarkonferens 2018, Stockholm

Den 20 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.
  • Datum: tisdag 20 november 2018
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en viktimologisk forskarkonferens. Konferensen är en mötesplats för forskare på lägst doktorandnivå som vill presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

2018 års forskarkonferens genomförs den 20 november. Dagens inleds med en plenumföreläsning av Evan Stark, professor vid bland annat Rutger University i Newark samt vid University of Edinburgh. Titeln på föreläsningen är Coercive Control: A new Paradigm for Partner Abuse.
Läs mer om Evan Stark och hans forskning.

ABSTRAKT

Brottsoffermyndigheten bjuder in forskare att skicka abstrakt för att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Abstrakten ska behandla forskning inom brottsofferområdet.

Skicka ditt abstrakt till fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se senast den 26 oktober 2018 om du vill presentera din forskning under konferensen. Ditt abstrakt ska vara skrivet på svenska eller engelska och får omfatta maximalt 3 500 tecken inklusive blanksteg.

PRAKTISK INFORMATION

Konferensen inleds den 20 november 2018 vid klockan 9.00 och avslutas cirka 16.00. Ett detaljerat program kommer att skickas till deltagarna i början av november. Arrangemanget är kostnadsfritt och Brottsoffermyndigheten bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch. Resor till och från konferensen bekostas av deltagarna.

Anmälan SENAST DEN 8 november

Anmälan till konferensen görs via e-post till fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se senast den 8 november 2018. Lokal meddelas i samband med anmälan.

Senast uppdaterad:2019-09-02