Viktimologisk forskarkonferens 2017, Stockholm

Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn och unga som utsatts för brott.
  • Datum: tisdag 21 november 2017
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Läs mer om konferensen.

Senast uppdaterad:2017-06-29