Viktimologisk forskarkonferens 2013

Konferens i Stockholm för forskare inom det viktimologiska fältet
  • Datum: torsdag 14 november 2013
  • Tid: 09:00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arrangerar varje år en viktimologisk forskarkonferens. Konferensen är en mötesplats för forskare på lägst doktorandnivå som vill knyta kontakter och ta del av den forskning som pågår inom området.

2013 års forskarkonferens hölls i Stockholm den 14 november och bestod av föreläsningar och parallella workshops med möjlighet för deltagarna att presentera pågående eller just avslutade forskningsprojekt.

Ämnet för årets plenumföreläsning är Populationsundersökningar på brottsofferområdet - förtjänster, begränsningar och fällor. Som huvudtalare bjöd Brottsoffermyndigheten Tommy Andersson (docent vid institutionen för socialt arbete på Umeå universitet) Thomas Hvitfeldt (utredare på enheten för statistiska utredningar vid Brottsförebyggande rådet) och Jan Hörngren (enhetschef på Avdelningen för datainsamling från individer och hushåll vid Statistiska centralbyrån). De talade utifrån sina egna erfarenheter av större kvantitativa undersökningar bland annat om de metodologiska utmaningar som forskare kan möta vid denna typ av forskning.

Läs gärna mer om tidigare genomförda konferenser.

För mer information kontakta Fredrik Selin.

Senast uppdaterad:2014-01-24