Utbildning för vittnesstödssamordnare 2018, Stockholm

Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 25-26 oktober i Stockholm.
  • Datum: torsdag 25 oktober 2018
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Under konferensen får alla vittnesstödssamordnare gemensam vidareutbildning och tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter.

För mer information, kontakta Susanna Rudqvist på telefonnummer 090-708245 eller via e-postadressen susanna.rudqvist@brottsoffermyndigheten.se.

Senast uppdaterad:2018-07-10