Temadag om sexualbrott, Umeå

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott.
  • Datum: tisdag 11 september 2018
  • Tid: 8.30-12.00
  • Plats: Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75, Umeå
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Program

Program

08.30 Registrering med smörgås och kaffe.

09.00 Inledning och en kort genomgång av den nya sexualbrottslagstiftningen,

          Brottsoffermyndigheten    

 

09.30 Sexuella kränkningar på nätet och skyddet för individers integritet
         
Therese Enarsson, universitetslektor, juridiska institutionen, Umeå universitet

10.15 Paus med frukt kaffe och te

10.45 Sexuella övergrepp på barn på nätet
         
   Linda Jonsson, forskare, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

11.50 Avslutning, Brottsoffermyndigheten

 

Mer om Föreläsarna

Therese Enarsson är forskare vid Umeå universitet och har mångårig erfarenhet av att studera brottsoffers rättigheter. Hon är särskilt intresserad av brottsoffers möjlighet till upprättelse vid hot och kränkningar på internet och hur brottets natur påverkar vilka rättsliga lösningar som står till buds.

Linda Jonsson är universitetslektor på Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum mot våld och andra övergrepp på barn. Hennes forskning fokuserar på barn och sexuellt exploatering, framförallt unga med erfarenhet av sex mot ersättning men också sexuella övergrepp relaterade till nätet.


Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.


Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 12.00. Mer information om tider hittar du i programmet.  


Anmälan

Sista anmälningsdag var den 4 september.


Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Aistė Ornatavičiūtė via e-post aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 76.

Senast uppdaterad:2018-09-05