Temadag om Hatbrott, Malmö

Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.
  • Datum: tisdag 27 november 2018
  • Tid: 08.00-12.00
  • Plats: Scandic Triangeln, Malmö
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Läs mer i programmet

Ur Programmet


Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut, berättar om hatrelaterade trauman och hur personer som utsatts för hatbrott ska bemötas och stödjas för att inte drabbas av sekundär traumatisering.

Anna Gavell Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet beskriver resultatet från Politikernas trygghetsundersökning 2017 där hon går igenom de förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld samt ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit.

Caroline Mellgren, universitetslektor och docent i kriminologi vid Malmö Universitet, presenterar forskningsrapporten Studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott med fokus på utsatthet, upplevelser och konsekvenser av hatbrott samt behov av stöd samt om anmälningsbenägenhet och anledningar till att få hatbrott polisanmäls.


Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.


Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 12.00. Mer information om tider hittar du i programmet.  


Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är förlängd till den 23 november. Du anmäler dig till konferensen genom anmälningsformuläret.


Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic via e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 35.

Senast uppdaterad:2018-11-21