Temadag om hatbrott, Göteborg 2019

Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.
  • Datum: tisdag 11 juni 2019
  • Tid: 08.30-12.10
  • Plats: Göteborg, Elite Park Avenue Hotel
  • Program

Ur Programmet


Caroline Mellgren, universitetslektor och docent i kriminologi vid Malmö Universitet, presenterar forskningsrapporten Studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott med fokus på utsatthet, upplevelser och konsekvenser av hatbrott samt behov av stöd samt om anmälningsbenägenhet och anledningar till att få hatbrott polisanmäls.


Daniel Godman är nationell samordnare och verksamhetsutvecklare på området  grundläggande fri- och rättigheter inom polisen. Han har mångårig erfarenhet av polisens arbete med hatbrott och har bland annat varit chef för hatbrottsgruppen i Stockholm.

Anneli Svensson
, socionom och leg. psykoterapeut, berättar om hatrelaterade trauman och hur personer som utsatts för hatbrott ska bemötas och stödjas för att inte drabbas av sekundär traumatisering.


Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.


Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 12.00. Mer information om tider hittar du i programmet.  


Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är den 4 juni. Du anmäler dig till konferensen genom anmälningsformuläret.


Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic via e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 35.

Senast uppdaterad:2019-08-07