Temadag om hatbrott, Göteborg

Brottsoffermyndigheten arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län en temadag om hatbrott. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
  • Datum: fredag 09 juni 2017
  • Plats:
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Senast uppdaterad:2017-02-15