Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Växjö

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Växjö om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.
  • Datum: onsdag 30 oktober 2019
  • Tid: Klockan 9.30–15.00
  • Plats: Elite Park Hotel & Växjö Konserthus
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Program för temadag i Växjö

UR Programmet

Madeleine Söderberg är utvecklingsledare med ansvar för hbtq- och jämställdhetsfrågor, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hon kommer att presentera Youmo i praktiken som är en vägledning till hur vuxna på ett inkluderande sätt kan samtala med unga.

Pelle Ullholm är sakkunnig i sexualrådgivning respektive utbildningsfrågor på RFSU. De kommer att prata om hur vi tillsammans kan stärka positiva normer och därmed förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.

Malin Joleby är doktorand inom rättspsykologi och utvecklingspsykologi vid Göteborgs universitet. Hon kommer att föreläsa om sexualbrott mot barn på nätet.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som möter och samtalar med unga i din yrkesroll eller genom ett ideellt engagemang som till exempel personal inom skolhälsovården, på ungdomsmottagningar, fritidsledare, personal på tjejjourer, gode män, idrottsledare, verksamma inom socialtjänst eller rättsväsende.

Praktiskt

Deltagandet är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Lunch äter ni på egen hand. Temadagen startar med registrering och fika kl. 09.30 och avslutas kl. 15.00. Mer information om tider hittar du i programmet.

Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är den 23 oktober. Du anmäler dig till temadagen genom anmälningsformuläret.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Camilla Pihl via e-post camilla.pihl@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 17.

Senast uppdaterad:2019-09-11