Temadag om barns utsatthet för våld, Göteborg

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
  • Datum: fredag 13 oktober 2017
  • Plats: Elite Park Avenue, Göteborg
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Senast uppdaterad:2017-02-16