Temadag om barn och ungas utsatthet för våld

Brottsoffermyndigheten anordnar en temadag om barn och ungas utsatthet för våld i Malmö den 17 april 2020.
  • Datum: fredag 17 april 2020
  • Tid: 8.30-12.00
  • Plats: Malmö Börshus, Malmö
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Program

Program

Linda Jonsson är universitetslektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hennes forskning fokuserar på barn och sexuell exploatering, framför allt unga med erfarenhet av sex mot ersättning men också sexuella övergrepp relaterade till nätet.

Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på 1000 möjligheter. Organisationen driver webbplatsen ungarelationer.se som ger stöd och information till unga som blir utsatta för våld i partnerrelationer.

Ylva Odenbring är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hennes främsta forskningsintressen rör viktimologiska frågor i skolan, jämställdhet och jämlikhet inom utbildning samt barns och ungas uppväxtvillkor. Hennes föreläsning tar sin utgångspunkt i resultat från forskningsprojektet Ungdomar, våld och utsatthet: En studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan, som är finansierat av Brottsofferfonden (2017-2020). Nyutgiven bok: Hot och våld i skolvardagen. Att förstå och hjälpa utsatta elever, Natur och Kultur.

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt frukt ingår. Konferensen startar med registrering och fika klockan 08.30 och avslutas klockan 12.00. Mer information om tider hittar du i programmet

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan är obligatorisk. Klicka på länkknappen för att komma till anmälningsformuläret. Anmäl dig senast den 6 april. Anmäl dig till temadagen.

Frågor?

Kontakta Emmy Holmlund, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 86 eller via e-post: emmy.holmlund@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2020-01-14