Sista dag att skicka in bidrag till Brottsoffermyndighetens uppsatstävling

 För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. Om du vill vara med i tävlingen ska du skicka in ditt bidrag senast den 30 juni.
  • Datum: söndag 30 juni 2019
  • Plats:

Läs mer om hur du gör för att vara med i uppsatstävlingen.

Senast uppdaterad:2019-05-24