Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2018

Den 1 april 2018 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
  • Datum: söndag 01 april 2018
  • Plats:

Den sista dagen för att skicka in en ansökan om brottsofferinriktade projekt och forskningsprojekt till Brottsofferfonden är söndagen den 1 april. Brottsoffermyndigheten har kontorstid fram till kl. 15.00 på torsdag den 29 mars. Om ni väljer att ansöka elektroniskt efter kontorstiden på torsdag kommer ni inte att kunna komma i kontakt med handläggare på myndigheten.

Skulle det uppstå problem i e-formuläret som gör det svårt att slutföra ansökan och skicka in den i tid, går det att skriva ut ansökan och posta till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 909 Umeå eller att maila den till registrator@brottsoffermyndigheten.se.

 

Det är möjligt att söka medel för brottsofferinriktade projekt och forskningsprojekt. Den övergripande målsättningen ska vara att uppmärksamma och öka kunskapen om brottsoffer eller att förbättra bemötandet av eller stödet till brottsoffer.

MER INFORMATION

Brottsofferinriktade projekt
Forskningsprojekt 

Senast uppdaterad:2018-09-05