Sexualbrott, temadag i Malmö

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag som belyser sexualbrott och lyfter frågan kring vad som är ett sexualbrott samt hur vi upptäcker och hjälper personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.
  • Datum: fredag 08 juni 2018
  • Tid: 08.30-12.00
  • Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
  • Arrangör: Brottsoffermyndighten

Program

08.30 Registrering med smörgås och kaffe.

09.00 Inledning, Brottsoffermyndigheten

09.30 Sexuella kränkningar på nätet och skyddet för individers integritet
         
 Therese Enarsson, universitetslektor, juridiska institutionen, Umeå universitet

10.30 Paus med frukt kaffe och te

11.00 Tandvården som arena för upptäckt av sexuella övergrepp
         
   Eva Wolf, docent, odontologiska fakulteten, Malmö universitet

11.50 Avslutning, Brottsoffermyndigheten

 

Mer om Föreläsarna

Therese Enarson är forskare vid Umeå universitet och har mångårig erfarenhet av att studera brottsoffers rättigheter. Särskilt intresserad är hon av brottsoffers möjlighet till upprättelse vid hot och kränkningar på internet och hur brottets natur påverkar vilka rättsliga lösningar som står till buds.

Eva Wolf är övertandläkare och forskare vid Malmö Universitet. Hennes senaste forskningsprojekt handlar om hur tandvården kan bidra till att identifiera patienter som har varit utsatta för sexuella övergrepp för att öka möjligheten för målgruppen att få relevant behandling och korrekt omhändertagande.


Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.


Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 12.00. Mer information om tider hittar du i programmet.  


Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är den 4 juni. Du anmäler dig till konferensen genom anmälningsformuläret.


Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic via e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 35.

Senast uppdaterad:2018-10-18