Sexualbrott, temadag i Göteborg

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott i Göteborg.
  • Datum: tisdag 05 juni 2018
  • Tid: 08.30-12.00
  • Plats: Göteborg, Elite Park Avenue Hotel
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Programmet

08.30 Registrering

09.00 Inledning, Brottsoffermyndigheten

09.15 Sexualbrottslagstiftningen och polisens arbete
           
Anna Lindström, Inspektör, Nationella operativa avdelningen, UC Väst

10.00 Paus med frukt, kaffe och te

10.30 Sexuella kränkningar på nätet och skyddet för individers integritet
           Therese Enarsson, universitetslektor, juridiska institutionen, Umeå universitet

11.15 Våldtäktsoffer: skuldbeläggande och samhällets bemötande 
        
   Leif Strömvall, Professor, psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet.

12.00 Avslutning, Brottsoffermyndigheten

 

Mer om föreläsarna

Anna Lindström är nationell verksamhetsledare på polisens Nationella Operativa Avdelning Utvecklingscentrum Väst. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor kring våld i nära relationer samt sexualbrott.

Therese Enarson är forskare vid Umeå universitet och har mångårig erfarenhet av att studera brottsoffers rättigheter. Särskilt intresserad är hon av brottsoffers möjlighet till upprättelse vid hot och kränkningar på internet och hur brottets natur påverkar vilka rättsliga lösningar som står till buds.

Leif Strömwall är professor på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han är verksam inom det rättspsykologiska fältet och har särskilt intresserat sig för tillförlitlighetsbedömningar, förhörsmetoder och tendensen att skylla på offret vid sexualbrott. 
 

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Lunch fixas på egen hand. Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 12.00.  

Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är den 1 juni. Du anmäler dig till konferensen genom anmälningsformuläret.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic via e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 35.

Senast uppdaterad:2018-07-04