Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm

Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

År 2017 började en ny tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor att gälla i Sverige. Strategins fyra målsättningar går som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman. Syftet med konferensen är att lyfta det arbete som görs inom området runtom i landet.

Brottsoffermyndigheten ingår i nätverket och anordnar ett seminarium om våld mellan unga i nära relationer under konferensen.

Tisdag 29 maj

Tid: klockan 15.15

Våld mellan unga i nära relationer

Trots att unga utgör en stor grupp av dem som drabbas av våld är kunskapen om deras utsatthet låg. Det gäller inte minst våld i nära relationer. Hur ser våldet ut och varför tar vuxna inte unga tjejers utsatthet på allvar? Hur kan vi hjälpa dem vidare? Unga behöver få veta vad som är brottsligt, vilka rättigheter de har och var de kan få hjälp. Med mer kunskap ökar chanserna att de ska våga berätta för en vuxen om de har blivit utsatta för brott.

Medverkar gör Carolina Överlien, docent vid Stockholms universitet, Sibel Korkmaz, doktorand vid Stockholms universitet, Fredrik Selin, jurist på Brottsoffermyndigheten och Karin Wikman, kommunikatör på Brottsoffermyndigheten.

Se hela programmet och anmäl dig till konferensen

Senast uppdaterad:2018-01-26