Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm

Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Syftet med konferensen är att lyfta det arbete som görs inom området runtom i landet.

Brottsoffermyndigheten ingår i nätverket och kommer att anordna ett seminarium under konferensen. Mer information kommer inom kort.

 

Senast uppdaterad:2017-12-11