Konferens för vittnesstödssamordnare 2017, Stockholm

Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 28-29 augusti i Stockholm.
  • Datum: måndag 28 augusti 2017
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Under konferensen får alla vittnesstödssamordnare gemensam vidareutbildning och tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter.

För mer information, kontakta Susanna Rudqvist på telefonnummer 090-70 82 45 eller via e-post.

Senast uppdaterad:2017-08-16