Internationella Brottsofferdagen 2020

Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari men i år uppmärksammas dagen fredagen den 21 februari eftersom den 22 infaller på en lördag.

Arrangemanget bjuder bland annat på aulaföreläsningar om barnkonventionen och hur barn och unga drabbas av sexuella övergrepp via nätet. Dessutom kan du välja mellan tio valbara seminarier där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett område som känns relevant för just dig. Välkommen till en inspirerande utbildningsdag.


Program

08.30 Registrering med smörgås och kaffe

09.00 Välkomna, Brottsoffermyndigheten

09.30 Barnkonventionen som svensk lag - utmaningar och möjligheter
Elisabeth Dahlin, barnombudsman

10.30 Paus med frukt

11.00 Valbara seminarier (1-5)

11.50 Lunch på egen hand

13.00 Sexualbrott mot barn på nätet - en utmaning för rättsväsendet
Malin Joleby, doktorand inom rättspsykologi och utvecklingspsykologi vid Göteborgs universitet

14.00 Valbara seminarier (6-10)

14.50 Fika med kaffe och kaka

15.20 En presentation av kortfilmspaketet Vill du?
Kalle Röcklinger, sakkunnig i sexualrådgivning respektive utbildningsfrågor vid Riksförbundet för sexuell upplysning på RFSU

16.10 Avslutande ord

     

Valbara seminarier

Välj ett seminarium på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Mer information om seminarierna får du i programmet.

Målgrupp

Dagen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom brottsoffer-, kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta. 

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Programmet startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 16.20. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor för att täcka administrativa kostnader.

Arrangemanget är fullsatt. Om du vill ställa dig i kö hör av dig till oss via anmalan@brottsoffermyndigheten.se.

Anmäl dig till Internationella Brottsofferdagen 2020.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Aiste Ornataviciute.

Telefon: 090-70 82 76
E-post: aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2020-02-17