Internationella Brottsofferdagen 2016

Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.

År 2016 högtidlighåller Brottsoffermyndigheten i samarbete med sju ideella organisationer den Internationella Brottsofferdagen. Årets program är det sjuttonde i ordningen och fokuserar på upprepad utsatthet.

Under dagen kommer du att få ta del av internationell och svensk forskning. Dessutom får du kunskap om hur ideella organisationer arbetar med att förbättra situationen för de som är utsatta för upprepad utsatthet.

Välkommen till en inspirerande utbildningsdag!

Ur programmet

Is a victim, a victim, a victim?

Sandra Walklate, professor, University of Liverpool

Hatbrott och utsatthet – om brott mot särskilt utsatta grupper

David Brax, postdoktor vid Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet

Using social marketing as a strategy for reducing sexual violence

Sharyn J. Potter, professor, University of New Hampshire

Mer om temadagens innehåll samt en presentation av föreläsningar och seminarier finns i programmet som nu även finns med ett större teckenformat.

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till dig som är verksam inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.

Anmälan

Anmälan är obligatorisk och bindande. Antalet platser är begränsat, så vänta inte – anmäl dig snarast. Sista anmälningsdag är måndag 8 februari 2016!

Anmäl dig till Internationella Brottsofferdagen

Kostnad

Ingen avgift tas ut för deltagande. Morgon- och eftermiddagskaffe ingår liksom en frukt. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor för att täcka administrativa kostnader.

Twitter

Du som använder Twitter får gärna twittra om dagen!
Använd #IBD2016 i ditt tweet, så samlas allt på samma ställe.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta:
Ivona Begic, 090-70 82 35, ibe@brom.se 
Hanna Netzell, 090 70 82 64, hne@brom.se

    

  

Senast uppdaterad:2015-12-18