Föreläsning om den nya sexualbrottslagstiftningen

Louise Lundqvist, jurist vid Brottsoffermyndigheten, presenterar huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen på konferensen Sex, unga och skolans roll 2018.
  • Datum: tisdag 04 december 2018
  • Tid: 13:00
  • Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Sverige har en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, som tydliggör att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Därför går gränsen för straffbar gärning vid om deltagandet i en sexuell handling varit frivillig eller inte. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att sprida kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen till ungdomar och till vuxna som möter ungdomar i vardagen.

Louise Lundqvist, jurist vid Brottsoffermyndigheten föreläser klockan 13.00.

Läs om konferensen och anmälan här.

Senast uppdaterad:2018-11-20