Brottsoffermyndighetens jubileumskonferens

Brottsoffermyndigheten firar 25 år som myndighet. Detta högtidlighålls genom en jubileumskonferens på Norra Latin i Stockholm tisdagen den 15 oktober.

Ur programmet

8.30 Registrering med smörgås

9.00 Inledningstal
Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten

9.20 Sexualbrott  utveckling och förändring
Helena Rosvall, kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg
Ulrika Andersson, universitetslektor och docent vid Lunds universitet

10.20 Paus med frukt

10.45 Parallella seminarier

1. Barns rättigheter och delaktighet i rättsprocessen
Åsa Landberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, sakkunnig
Anna Kaldal, professor vid Stockholms universitet

2. Utsatthet för hatbrott
Daniel Godman, nationell samordnare och verksamhetsutvecklare vid Polismyndigheten
Caroline Mellgren, docent vid Malmö universitet

3. Hot, hat och förtal på nätet
Mårten Schultz, ordförande för Institutet för Juridik och Internet
Moa Bladini, universitetslektor vid Göteborgs universitet

11.45 Lunch på egen hand

13.00 Tal
Morgan Johansson, justitieminister

13.30 Våld mellan unga i nära relationer
Rebecca Lagh, advokat och Linn Moser Hällen, socionom
Carolina Överlien, docent och universitetslektor vid Stockholms universitet

14.15 Paus med kaffe och kaka

14.45 Barn som bevittnar våld
Linn Pantzar, rådman och Charlotte Eklund Rimsten, hovrättsassessor
Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

15.30 Panelsamtal om framtidens brottsofferstöd
Maria Agge, processledare vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten 
Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt
Gun Heimer, föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid
Zandra Kanakaris, generalsekreterare för 1000 möjligheter och förbundsordförande för Unizon
Fredrik Mellqvist, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige
Helena Rosvall, kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg
Jenny Westerstrand, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten

16.15 Avslutning och jubileumsmingel

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, kommuner och landsting, andra myndigheter samt till forskare och politiker.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås, frukt och fika ingår. Konferensen startar med registrering kl. 08.30 och avslutas med ett jubileumsmingel. Mer information om tider hittar du i programmet

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 8 oktober 2019.

Frågor?

Har du frågor om arrangemanget, kontakta Brottsoffermyndigheten på anmalan@brottsoffermyndigheten.se.

Senast uppdaterad:2019-10-29