Brottsoffermyndigheten på Stockholm Criminology Symposium 2019

Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Stockholm Criminology Symposium den 12 juni 2019. Föreläsningen har titeln Free will only – A campaign about the new sexual offence legislation och handlar om en kampanj som myndigheten genomförde hösten 2018 om den nya sexualbrottslagstiftningen.
 
Senast uppdaterad:2019-05-17