Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2018

Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum den 29-30 oktober 2018.

Brottsoffermyndigheten kommer att berätta och visa sitt informationsmaterial för barn och unga. Det handlar dels om webbplatsen jagvillveta.se, som innehåller information om brott som kan drabba barn och unga och var de kan få stöd och skydd. Myndigheten kommer också att informera om Liten och trygg, som är en handledning för förskolepersonal.

Välkommen att besöka oss i monter C06:13.

Tisdag klockan 11.15 - 11.45 håller Louise Lundqvist, jurist vid Brottsoffermyndigheten i en föreläsning med titeln "Sex ska vara frivilligt - presentation av den nya lagstiftningen" på Norra scenen.

Sverige har en ny sexualbrottslagstiftning sedan den 1 juli 2018. Den innebär att sex ska vara frivilligt, om det inte är det så är det olagligt. För att den nya lagstiftningen ska leda till en verklig förändring måste den få genomslagskraft i hela samhället. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om rätten till sexuell integritet och självbestämmande till bland annat ungdomar, lärare och föräldrar. Under föreläsningen presenterar juristen Louise Lundqvist huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen. Vad innebär frivillighet? Vilka normerande effekter kan den nya lagstiftningen förväntas få?

Senast uppdaterad:2018-09-06