Brottsoffermyndigheten på Saco Studentmässa i Älvsjö

Brottsoffermyndigheten medverkar med information om den nya sexualbrottslagstiftningen och kampanjen Av fri vilja.
  • Datum: onsdag 28 november 2018
  • Tid: 09.00
  • Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö

Brottsoffermyndigheten medverkar med monter på Saco Studentmässa i Älvsjö för att sprida information om den nya sexualbrottslagstiftningen. Mässan pågår den 28-30 november.

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. Den nya lagstiftningen bygger på att sex ska vara frivilligt. Det är viktigt att alla känner till vad den handlar om. Ett skäl till det är för att personer som utsätts för sexualbrott ska kunna få det stöd och den hjälp de har rätt till. Ett annat skäl är att förebygga att någon begår sexualbrott.

Brottsoffermyndigheten har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om den nya lagstiftningen. De första resultaten är en webbplats och en kampanj riktad till unga i åldern 18–25 år för att marknadsföra webbplatsen. Webbplatsen riktar sig till ungdomar i åldern 13–25 år.

Under 2019 kommer Brottsoffermyndigheten att arbeta vidare med uppdraget. Bland annat kommer myndigheten ta fram en lärarhandledning och information som riktar sig till föräldrar. Uppdraget pågår till den 31 december 2020.

Välkommen att besöka oss i monter C09:32

Besök webbplatsen www.frivilligtsex.se

Senast uppdaterad:2018-11-19